Telefon: 52 3818280 E-mail: sklep@elilu.pl

Konkurs

NAGRODY:

ZESTAW 1: szare botki, szal pudrowo-szary, różowa czapka, kubek oraz opakowanie ozdobne


ZESTAW 2: czarne botki, niebieski szal, szara czapka, kubek oraz opakowanie ozdobne


1. REGULAMIN KONKURSU
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady oraz warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony przez sklep elilu.pl, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest sklep internetowy elilu Ewa Korus z siedzibą w Świeciu, ul. Laskowicka 3, NIP: 5591922477, nazywany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
3. Konkurs będzie prowadzony na osi czasu profilu sklepu internetowego elilu w portalu społecznościowym Facebook.
4. Opublikowanie Konkursu w postaci grafiki oraz opisu na osi czasu profilu sklepu internetowego elilu w portalu społecznościowym Facebook jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany oraz, że serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Konkursu.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie http://elilu.pl/konkurs.
2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia i posiadają zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

§ 3 ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej Uczestnikiem jest osoba, która bierze udział w Konkursie „Wygraj zestaw z elilu” zorganizowanym przez sklep internetowy elilu.pl.
2. Zasady Konkursu:
a) Należy wykonać zadanie konkursowe zamieszczone w poście konkursowym. Odpowiedzieć na pytanie: „Który zestaw wybierasz?”. Napisz w jednym zdaniu. (Komentarze dłuższe niż jedno zdanie oraz nie związane z pytaniem konkursowym nie będą brane pod uwagę.)
b) Dodać odpowiedź w komentarzu pod postem Konkursowym na profilu sklepu internetowego elilu w portalu społecznościowym Facebook.
3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika umieszczonego jako awatar w portalu społecznościowym Facebook w związku z prowadzeniem Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które wykorzystywały fałszywe profile użytkownika w portalu społecznościowym Facebook lub postępowały niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Jury w składzie 3 osób – pracowników sklepu internetowego elilu.pl wybierze trzech Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę, zwanych dalej „Zwycięzcą”.
6. Do wygrania w konkursie są dwa zestawy elilu, w którego skład wchodzi: kubek, buty (rozmiar 36-41), szal, czapka oraz pudełko ozdobne – wszystkie elementy widoczne są na zdjęciach. Dwóch Zwycięzców otrzyma jeden zestaw konkursowy.
7. Konkurs rozpoczyna się od momentu ogłoszenia go na osi czasu na fanpage’u elilu w portalu społecznościowym Facebook dnia 20 stycznia 2017 roku i trwa do 24 stycznia 2017 roku do godziny 15:00.
8. Organizator Konkursu ogłosi wyniki Konkursu na osi czasu na stronie swojego fanpage’u w portalu społecznościowym Facebook najpóźniej dnia 25 stycznia do godziny 16.00.
9. Warunkiem przyznania Nagrody jest zgłoszenie się Zwycięzcy w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook oraz podaniem adresu wysyłki Nagrody w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników przez Organizatora.
10. W przypadku braku zgłoszenia o którym mowa w pkt 9 powyżej, w terminie tam określonym, Nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
11. Organizator dokona wysyłki Nagród w ciągu 48 godzin od uzyskania danych potrzebnych do zrealizowania wysyłki.

§ 4 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem czyli w celu wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz niezbędny do realizacji przyznania i wydania Nagród. Osoby udostepniające dane osobowe mają prawo do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ogólnymi zasadami Polityki Prywatności sklepu internetowego elilu.pl opisanej na stronie: http://elilu.pl/polityka_prywatnosci

POWODZENIA!

x

Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedź się więcej